KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE (PRIVAATSUSPOLIITIKA)


E-poe eurolinn.ee vastutav töötleja on ARCON GROUP OÜ (edaspidi: müüja), aadress Ida-Virumaa, Tallinna mnt 42, 21006, Narva, registrikood 14304850, telefon +372 55502204, e-posti aadress arcongroup2017@gmail.com

Müüja töötleb kliendi esitatud isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.

Töödeldavad isikuandmed on kliendilt uudiskirja tellimisel küsitud andmed (e-posti aadress, e-poe tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) ning e-poe külastaja IP-aadress ja muud (võrgu)andmed, mida kogutakse küpsiste abil. identifikaatorid.

Müüja töötleb kliendi isikuandmeid peamiselt tellimuse täitmiseks (sealhulgas tellimusega seotud teavitused), toodete eest tasumiseks ja toodete tarnimiseks. Samuti kasutame kliendi esitatud teavet ja kogume küpsiseid uudiskirjade ja eripakkumiste koostamiseks ning kliendi teekonna jälgimiseks, et pakkuda paremat kliendikogemust. Rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta saate lugeda punktist 2.

Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Kullerteenust osutavale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik toodete kliendile tarnimiseks või teenuse tarbimiseks;

Tellimuses sisalduvate toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber), et täita tellimus ja tagada klienditeenindus;

Kui klient on avaldanud soovi/soostunud uudiskirjade saamisega, saadetakse tema isikuandmed ja e-posti aadress uudiskirja saatmiseks The Rocket Science Group LLC hallatavasse rakendusse. Rocket Science Group LLC privaatsustingimused on üksikasjalikumalt esitatud aadressil https://mailchimp.com/legal/privacy/;

Müüja võib edastada isikuandmeid ka koostööpartneritele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste kasutamiseks, näiteks raamatupidamiskohustuste täitmiseks vastava(te) teenusepakkuja(te) ees.

Ülaltoodud punktides sätestatud juhtudel töödeldakse kliendi isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks ja volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme kui müüja.

Müüja võib kasutada kliendi kontaktandmeid, sealhulgas kliendi nime, e-posti aadressi või telefoninumbrit, ka uudiskirjade ja otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on selleks loa andnud. Küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse e-poe kasutusstatistika ja sihipärase reklaami tegemiseks. Rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta saate lugeda punktist 2.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, võttes ühendust müüjaga e-posti aadressil arcongroup2017@gmail.com

Kui klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku saada müüja poolt koostatud uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on tal alati õigus see nõusolek tagasi võtta, saates müüjale vastavasisulise teate e-posti aadressil arcongroup2017@gmail.com või klikkides igal e-posti teel saadetud pakkumisel selleks märgitud lingile.

Kliendil on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale, pöördudes müüja poole digitaalselt allkirjastatud taotlusega e-posti aadressil arcongroup2017@gmail.com. Müüjal on õigus keelduda isikuandmete otsesest edastamisest teisele andmetöötlejale, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole müüja arvates turvaline.

Juhul kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine eurolinn.ee e-poe ostukeskkonnas rikub tema õigusi, on tal õigus pöörduda andmekaitseinspektsiooni ja kohtu poole.

ArCon Group OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ArCon Group OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

star_border

KOKKIDE KASUTAMINE eurolinn.ee e-poes

Eurolinn.ee e-pood kasutab nn küpsiseid. Küpsised on teave, mis liigub e-poe või kolmanda osapoole veebiserverist kasutaja – st kliendi – veebibrauserisse, et seda hiljem sealt leida. Küpsised võivad olla väikesed failid või muud andmesalvestusvahendid.

Küpsiste abil saab e-poes olevat teavet ja pakkumisi kohandada kliendi vajadustele. Küpsised võimaldavad müüjal külastajaid ära tunda. Sellise äratundmise eesmärk on lihtsustada kliendi jaoks eurolinn.ee e-poe kasutamist.

Eurolinn.ee kasutab ajutisi küpsiseid. Need kustutatakse automaatselt, kui sulgete brauseri. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Seansiküpsised salvestavad nn seansi ID-d, millega kliendi brauseri erinevad päringud ühendatakse ühtseks seansiks. Sel viisil saab kliendi arvuti tuvastada, kui ta naaseb veebilehele. Selliste küpsiste abil saab eurolinn.ee tagada veebilehe toimimise ja funktsioonid.

Lisaks kasutatakse ka püsiküpsiseid. Need jäävad kliendi arvuti kõvakettale ka pärast seansi lõppu. Eelkõige aitavad need küpsised müüjal oma pakkumisi kasutajasõbralikumaks muuta.

Müüja ei paku isikustamata küpsiseid.